• Moduler

    Chaos desktop har moduler för CAD, Sharepoint och Congeria.

    • Chaos desktop CAD-modul hjälper till att effektivisera arbetet med AutoCAD, Microstation och Revit.
    • Med Chaos desktop SharePoint-modul kan du enkelt arbeta med dina dokument på SharePoint, till exempel kopiera dokument med bibehållen metadata.
    • Congeria-modulen ger dig möjlighet att ansluta till Chaos desktops molnlösning Congeria.

  • Läs mer om Chaos desktops moduler