• Moduler

  Chaos desktop har flera olika moduler för bland annat CAD, SharePoint och Congeria.

  Här följer en kort presentation av modulerna:

  • CAD-modulen hjälper till att effektivisera arbetet med AutoCAD, MicroStation och Revit.
  • SharePoint-modulen gör att du enkelt kan arbeta med dina dokument på SharePoint, till exempel kopiera dokument med bibehållen metadata.
  • Congeria-modulen ger dig möjlighet att ansluta till Chaos desktops molnlösning Congeria.
  • ProjectWise-modulen förenklar upp- och nerladdning av dokument inklusive metadata till ProjectWise.
  • CAD-kontrollen är en modul som ökar kvaliteten på dina leveranser med smarta kontrollfunktioner.

   

  Kontakta gärna oss på Adtollo om du vill veta mer!

 • Läs mer om Chaos desktops moduler