• Dokumenthantering för entreprenörer

  Arbetar du vid en entreprenad och hanterar stora volymer av dokument och ritningar? Då vet du hur viktigt det är med en genomtänkt dokumenthantering.

   

  • Undvik dubbelarbete
   När data skickas från konsulterna sparas tid då metadata inte behöver upparbetas på nytt.

   

  • Få kontroll över dokumenten internt
   Intern dokumenthantering är a och o hos entreprenören: stora volymer dokument och metadata ska levereras tillbaka till kunden efter slutfört projekt.

   

  • Granskning av dokument
   Viewern underlättar granskning av dokument.

   

  • Hantering av BIM-modeller
   BIM-projektering ger paradoxalt nog fler dokument att hantera än tidigare. BIM-modeller innehåller mycket information och så fort man producerar och delar ett dokument från den informationen, så måste dokumentet hanteras separat.

   

  • Ordning och reda under projektets gång
   Samtidigt som bygget sker så hanteras PM och revideringar vilket ställer stora krav på ordning och reda. Metadata ger nödvändiga sökmöjligheter.

   

  Våra system är utvecklade i nära kontakt med branschen och med rätt förståelse för vilken typ av behov som finns inom området för dokument- och ritningshantering.

  Oavsett om ni är en totalentreprenad eller inte, så kan vi stödja flödet med fil- och metadatahantering.

   

  Projekt i Sharepoint

  Om ni deltar i projekt med en projektplats på Sharepoint så kan ni använda Chaos desktops plugin för Sharepoint. Då kan ni effektivisera leveranser och hämtningar i projektet, samt synkronisera filer och metadata.

   

  Project i Projectwise

  Vi kan hämta och leverera filer, mappstrukturer och dokumentsamlingar till Projectwise. Integrationen tar även hänsyn till avancerade konfigurationer med dokumentkoder (namnkonvention).  Effektiviteten på leveranser till Projectwise ökar avsevärt.

   

  Slutleverans till kundens system

  Våra system har integrationer med många system såsom Webbfourm, InterAxo, Sharepoint, Apricon, Congeria (länk) Chaos (Trafikverket) men kan också leverera till system som tar emot Excelrapporter med metadata.

   

  BEAst

  Alla projektörer som levererar handlingar till byggherrar eller entreprenörer får olika anvisningar hur man ska leverera. Men med en gemensam kravspecifikation och tydliga anvisningar i form av en standard blir det enklare för projektörerna när alla handlingar oavsett byggentreprenör får samma höga kvalitet.

 • Kontakta oss & läs mer!