• Byggbranschen standardiserar för att underlätta informationsflöden

  Arbetet är i full gång i byggbranschen med att förenkla tillämpning av standarder och för att kvalitetssäkra innehållet. Tanken är att projektörer och andra aktörer ska få samma anvisningar hur informationen ska utbytas. Adtollos nya dokumentplattform Congeria tillsammans med Chaos desktop stödjer detta och den nya standarden kommer finnas tillgänglig som mall i Chaos desktop – Congeria.

  Byggbranschen tar nu krafttag för att få till stånd ett enhetligt och standardiserat sätt att kvalitetssäkra informationen i bygghandlingar. Sedan ungefär ett år pågår ett arbete för att skapa en gemensam standard där de stora byggentreprenörerna deltar: NCC, Skanska, Peab, JM och Veidekke. Projektet är ett initiativ från byggbranschen och drivs inom ramen av BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) och sker i samverkan med BIM Alliance samt finansieras av SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond).

  Ulf Larsson är chef operativt stöd på NCC Building Sweden och är en av de drivande krafterna bakom standardiseringsarbetet inom BEAst.

  – Alla projektörer som levererar handlingar till byggherrar eller entreprenörer får olika anvisningar hur man ska leverera, berättar Ulf. Men med en gemensam kravspecifikation och tydliga anvisningar i form av en standard blir det enklare för projektörerna när alla handlingar oavsett byggentreprenör får samma höga kvalitet.

  Fem betydelsefulla områden

  Man har fem områden i blickpunkten. Det handlar om att standardisera metadatafält som hänvisningar och namnrutan i handlingar. Det handlar också om att effektivisera granskningen genom att införa standardiserade granskningskommentarer med statushantering i olika färger för att enkelt identifiera vad som är gjort och vad som ska göras. Man tar också upp behovet av att säkerställa den tekniska kvaliteten i PDF:er med hjälp av guider. En annan uppgift är att ta fram termer och begrepp och att säkerställa flödet av information mellan dokumentplattformar via API.

  Det är alltså ett genomgripande arbete som man hoppas ska bli en del av arbetsvardagen för aktörer in branschen. Ulf poängterar att standarden kommer att användas kostnadsfritt vilket sannolikt bidrar till att fler kommer att implementera den i sin verksamhet.

  Standard skapar nytta

  När bygghandlingarnas metadata och annan information är utformade efter samma förutsättningar ger det flera positiva effekter. Det vittnar Ulf om när NCC skulle projektera ett nytt sjukhus i Jönköping.

  – Vi sparade sex veckor! Bygghandlingarna kom snabbare fram på ett enklare sätt.

  En annan fördel är att hänvisningar i handlingarna blir klickbara vilket gör det möjligt att enkelt gå från den ena ritningen till den andra utan att behöva leta fram rätt ritning och ritningsnummer. Det sparar tid som kan ägnas åt att lösa problem istället för att söka rätt handling samt enkelt se vilka handlingar som saknas.

  Eftersom ett byggprojekt oftast består av ett stort informationsflöde mellan olika kompetensområden är delaktighet ett nyckelord. Alla deltagare ska ha rätt till informationen efter behörighetsnivå och därför spelar dokumentplattformen en betydelsefull roll.

  Adtollos nya molnplattform synkar metadata

  Standarden kvalitetssäkrar att innehållet i metadata är korrekt. En utmaning är att metadata också hålls intakt i informationsutbytena under byggprojektets gång. I takt med att handlingarna blir fler ska det inte uppstå en situation där metadata läcker och faller bort på vägen. Därför har Adtollo kopplat ihop Chaos desktop med sin nya digitala molnplattform, Congeria.

  – I det arbete som man bedriver inom BEAst standardiseras metadatafält, berättar Tommy Axelsten Stjärngren på Symetri. Dessa fält gör vi till en mall som sedan läggs i Chaos desktop och ifyllda metadata synkroniseras därefter upp till Congeria så att alla i projektet får åtkomst till informationen.

  Chaos desktop är en lokal programvara som har ett informationsutbyte med Congeria i molnet. Från den lokala datorn flödar informationen och sprids i Congeria till projektörer, leverantörer och andra aktörer i byggprojektet.

  – Congeria tillsammans med Chaos desktop är faktiskt den enda projektplatsen där man kan synkronisera metadata utan att behöva ladda upp fil efter fil eller mapp efter mapp och sedan fylla i metadata. Det skapar ett helt intakt och obrutet flöde utan behov av att hantera metadata i Excelfiler eller annat verktyg.

  På projektplattformen kan man arbeta vidare med och justera metadata efter det behov man har. Alla förändringar som sker i Congeria får också genomslag hos samarbetspartnernas Chaos desktop i deras lokala dator. Byggprojektet kommer att löpa smidigare och tar mindre tid när kvalitetssäkrade och standardiserade metadata blir lätta att hantera och strömmar mellan alla deltagare utan förluster.

  Reportaget är skrivet av: Love Janson

 • Fler nyheter

 • Drönarbilder i Topocad ökar ritningens kvalitet

  Det handlar om att göra rätt från början. För att få ett underlag som överensstämmer med verkligheten skickar mätteknikern Markus Johansson på Geodetik upp en drönare. Med dagsfärska bilder och inmätta objekt blir projekteringen eller ritningen i Topocad aktuell. Antalet felkällor minskar, menar Markus.

  – Felaktiga ritningar är en tidstjuv!

  Så säger Markus Johansson som är mättekniker...

  Läs mer
 • Enklare steg från kartering till solider när Faluns stadsmodell i 3D växer fram

  Falun växer sakta fram i en 3D-modell. I samma stund som flygfoton karteras överförs informationen direkt till Topocad via kopplingen med EspaCity. Det förenklar arbetet för mätningsingenjören Andreas Westman och hans kollegor. 

  Falun är den ort som växer mest i Dalarna. På kommunen har man tagit fram en stadsmodell i 3D som förändras till följd av utvecklingen. I år är det tre år sedan man införd...

  Läs mer
 • Release av Topocad 18.2 med ny topologihantering

  Nu släpper vi Topocad 18.2 som bland annat innehåller en ny modul för topologihantering samt nya beräkningsfunktioner för att mäta in solider i LoD1 (3D-kub) och LoD2 (3D-byggnad).

  Ladda ner den senaste versionen

  Läs alla nyheter i versionen

   

  Läs mer
 • Mariestads kommun väljer TopoDirekt som heltäckande system för sin kart- och mätverksamhet

  Anders Persson, Mariestads kommun

  Anders Persson, chef på Mät- och geodataenheten på Mariestads kommun, förklarar varför TopoDirekt valdes som lösning:

  Tidigare använde vi oss av flera system för att lösa våra arbetsuppgifter med ajourhållning av vår baskarta samt kommunikation med Lantmäteriet och beställare. Med TopoDirekt så får vi ett system som täcker detta och sa...

  Läs mer
 • Sneak peek på Topocad 18.2

  Topocad 18.2 släpps inte förrän den 24 september men om du är nyfiken kan du redan nu se två demofilmer där vi visar nya funktioner i versionen.

  Den ena filmen handlar om hur du arbetar med LoD, det vill säga Level of Details eller detaljeringsgrad, i Topocad och den andra handlar om topologihantering i Topocad.

  Du hittar båda filmerna under demofilmer.

  Läs mer