• Tack till alla som besökte oss på Topocad Live!

  Tack till alla som deltog på Topocad Live 2018!

  Några av presentationerna

  Välkomna till Topocad Live 2018

  Topocad 18! (och 17…)

  Tips & Tricks i Topocad

  Börja nätutjämna dina punkter – teorin bakom nätutjämning

  Från fält till e-tjänst

  Ajourhåll byggnader, adresser och lägenheter

  Svensk Geoprocess

  Börja jobba med BIM! (del 1, introduktion)

  Börja jobba med BIM! (del 2, BIM i Topocad)

  Använd LOD-nivåer i Topocad

  Kontrollmätningar vid byggnation av Nya Slussen

  Mätning på rätt sätt och med rätt fältkod ger en bra digital karta (Metria)

  Skapa detaljplaner med rätt regelverk

  Den senaste tekniken inom datainsamling

  Få ut mer av punktmolnet

  BIM, Peak Dokumenthantering

   

  Hela programmet

   

  Ett utkast av programmet

  Kontrollmätningar vid byggnation av Nya Slussen

  Ute Omnell, Scior
  Det är full fart vid bygget av Nya Slussen. Markförhållanden i området är väldigt speciella och det har pågått sättningar under många år. Stora delar av den gamla Slussen har rivits. Nya Slussen ska grundläggas på över 3000 pålar med en snittlängd på 40 m. Nu genomförs kontrollmätningar på befintlig tunnelbana, Katarinahissen och kringliggande fastigheter. En stor del av mätningarna är automatiserade och några genomförs manuellt. Resultaten samlas i en gemensam portal.

   

  Svensk Geoprocess

  Linn Varhaugvik, Lantmäteriet
  Linn presenterar nuläget och status för Svensk Geoprocess. När och hur ska kommunerna ta ställning till Svensk Geoprocess? Vilken är den huvudsakliga nyttan av Svensk Geoprocess för Lantmäteriet? Hur långt har projektet kommit, vad är nästa steg? Vad kommer Svensk Geoprocess att kräva av de system vi använder?

   


 • Fler nyheter

 • Drönarbilder i Topocad ökar ritningens kvalitet

  Det handlar om att göra rätt från början. För att få ett underlag som överensstämmer med verkligheten skickar mätteknikern Markus Johansson på Geodetik upp en drönare. Med dagsfärska bilder och inmätta objekt blir projekteringen eller ritningen i Topocad aktuell. Antalet felkällor minskar, menar Markus.

  – Felaktiga ritningar är en tidstjuv!

  Så säger Markus Johansson som är mättekniker...

  Läs mer
 • Byggbranschen standardiserar för att underlätta informationsflöden

  Arbetet är i full gång i byggbranschen med att förenkla tillämpning av standarder och för att kvalitetssäkra innehållet. Tanken är att projektörer och andra aktörer ska få samma anvisningar hur informationen ska utbytas. Adtollos nya dokumentplattform Congeria tillsammans med Chaos desktop stödjer detta och den nya standarden kommer finnas tillgänglig som mall i Chaos desktop – Congeria.

  Byg...

  Läs mer
 • Enklare steg från kartering till solider när Faluns stadsmodell i 3D växer fram

  Falun växer sakta fram i en 3D-modell. I samma stund som flygfoton karteras överförs informationen direkt till Topocad via kopplingen med EspaCity. Det förenklar arbetet för mätningsingenjören Andreas Westman och hans kollegor. 

  Falun är den ort som växer mest i Dalarna. På kommunen har man tagit fram en stadsmodell i 3D som förändras till följd av utvecklingen. I år är det tre år sedan man införd...

  Läs mer
 • Release av Topocad 18.2 med ny topologihantering

  Nu släpper vi Topocad 18.2 som bland annat innehåller en ny modul för topologihantering samt nya beräkningsfunktioner för att mäta in solider i LoD1 (3D-kub) och LoD2 (3D-byggnad).

  Ladda ner den senaste versionen

  Läs alla nyheter i versionen

   

  Läs mer
 • Mariestads kommun väljer TopoDirekt som heltäckande system för sin kart- och mätverksamhet

  Anders Persson, Mariestads kommun

  Anders Persson, chef på Mät- och geodataenheten på Mariestads kommun, förklarar varför TopoDirekt valdes som lösning:

  Tidigare använde vi oss av flera system för att lösa våra arbetsuppgifter med ajourhållning av vår baskarta samt kommunikation med Lantmäteriet och beställare. Med TopoDirekt så får vi ett system som täcker detta och sa...

  Läs mer