• Leveransmodul BAL

  Med BAL blir det lättare att uppdatera byggnadsgeometrier, adresser och lägenheter till Lantmäteriet, direkt från Topocad. Här kan du jämföra och uppdatera byggnader, göra adressändringar eller ändra annan information i den egna databasen och sedan ladda upp ändringarna direkt till Lantmäteriet. Synkroniseringen görs direkt från BAL-menyn i Topocad.

  Första gången BAL används kopplar användaren ihop sina lokala attribut med Lantmäteriets. Därefter kan du öppna din karta, markera en byggnad eller ett valfritt område, och klicka på BAL. Tack vare direktuppkopplingen hämtas den information som finns på objektet från Lantmäteriet. Skapa nya objekt, redigera och komplettera befintlig information och synkronisera sedan uppdateringen mot Lantmäteriet. En tydlig dialog visar vad som ändrats och du kan välja vad som ska skickas upp och vilket typ av åtgärd som gjorts, till exempel ändrad byggnadsinformation eller godkänt bygglov. En meddelandelogg visar om ändringarna stämmer överens med Lantmäteriets verksamhetsregler och hittas inga fel sker uppladdningen och då uppdateras informationen direkt hos Lantmäteriet.

  Testa BAL

  Nu kan du testa BAL. Kontakta Rebecka Beiersdorf för att få reda på hur du kan testa.

  Läs mer

  Topocad Leveranser Broschyr
  Topocad för kommun Produktkatalog
 • Topocad 17 BAL - tjänstebaserad uppdatering av småhus (5 minuter)

  Här visar vi tjänstebaserad uppdatering av lägenheter till Lantmäteriet - småhuslägenheter och makron.

  Topocad 17 BAL - tjänstebaserad uppdatering av lägenheter (14 minuter)

  Här hittar du en utförlig demo där vi berättar om uppdatering av småhuslägenheter, flerfamiljshus, hur man skapar BAL-objekt från inmätning till leverans samt hantering av massuppdateringar.

  Topocad 17 BAL - massuppdatera lägenheter i flerfamiljshus (5 minuter)

  Här visar vi hur lägenheter i flerfamiljshus ser ut och hur du kan massuppdatera hundratals lägenheter för flerfamiljshus med flera entréer, allt på en och samma gång.

  Topocad 15 BAL (4 minuter)

  Här visar vi Topocad BAL, en demofilm som visar hur man hämta, redigera och laddar upp BAL (Byggnad Adress Lägenhet) direkt till Lantmäteriet.

  Topocad 16 BAL (18 minuter)

  Fredagsfralla på Adtollo med Topocad BAL. Rebecka Beiersdorf visar och förklarar olika kommandon och går igenom bristlista. Ingår i höstens fredagsfralla 2016.