• Topocad

  Topocad som är ett CAD-system för att arbeta med mätningstekniska beräkningar, kartredigering, mängdberäkning och en mängd specialiserade funktioner. Topocad är involverad i samhällsbyggande med en stor bredd av olika aktiviteter. Från förvaltning av karta, produktion av kartprodukter till ingenjörens behov av tekniska beräkningar på en byggarbetsplats.

  Topocad är:

  • Ett heltäckande 3D CAD-system med moduler för olika typer av arbeten
  • Ett svenskt system, byggt för svenska förhållanden och där utveckling sker i nära kontakt med användarna
  • Hanterar en stor mängd dataformat vid import/export och databasuppkoppling
  • Använder ett format som är kompatibelt med både koordinatdata, CAD-data och GIS-data
  • Integration mellan olika typer av data som vektorer, raster, terrängmodeller och punktmoln.

   


   

  Nu finns Topocad version 16.2 ute för nedladdning!

  Den stora nyheten i Topocad 16.2 är beräkning av modell mot modell som har fått ett helt nytt sätt att beräkna. Numera kan man ange många modeller som ligger ovanpå varandra helt eller delvis och beräkna volymer mellan alla typer av modeller med olika typer av inställningar.

  Redovisningen av volymerna sker på flera olika sätt. Dels via en volymrapport där det går att redovisa ett profilformulär i realtid med de ingående modellerna som terrängprofiler. Det går även att direkt skapa sektioner genom området för att slutligen skapa solider av mängderna. Dessa mängder går utmärkt att redovisa i den tidigare inbyggda volymrapporten… Läs hela pressmeddelandet →

  Ladda ner Topocad →

  Se alla nyheter →

   

 • Nyheter i Topocad