• Topocad

  Topocad som är ett CAD-system för att arbeta med mätningstekniska beräkningar, kartredigering, mängdberäkning och en mängd specialiserade funktioner. Topocad är involverad i samhällsbyggande med en stor bredd av olika aktiviteter. Från förvaltning av karta, produktion av kartprodukter till ingenjörens behov av tekniska beräkningar på en byggarbetsplats.

  Topocad är:

  • Ett heltäckande 3D CAD-system med moduler för olika typer av arbeten
  • Ett svenskt system, byggt för svenska förhållanden och där utveckling sker i nära kontakt med användarna
  • Hanterar en stor mängd dataformat vid import/export och databasuppkoppling
  • Använder ett format som är kompatibelt med både koordinatdata, CAD-data och GIS-data
  • Integration mellan olika typer av data som vektorer, raster, terrängmodeller och punktmoln.

  Nu finns Topocad version 16.1 ute för nedladdning!

  Nu är Topocad 16.1 här! Utvecklingen av Topocad 16 påbörjades våren 2014. Tusentals utvecklingstimmar har lagts ner på denna version. Topocad version 15 har tagit ett stort steg vad gäller 3D och grafiskt gränssnitt. Internt har man gjort justeringar för att kunna skapa en 64-bitars plattform byggd på MFC. Topocad 16 fortsätter på denna plattform och den största förändringen sker nu mot en fullfjädrad 3D hantering för att kunna skapa och arbeta med riktiga 3D objekt.

  Läs mer om nyheten här →

  Ladda ner Topocad →

  Se alla nyheter →

   

 • Nyheter i Topocad