• Topocad

  Ladda ner den senaste versionen av Topocad

  Alla versionsnyheter

  Vad är Topocad?

  Topocad som är ett CAD-system för att arbeta med mätningstekniska beräkningar, kartredigering, mängdberäkning och en mängd specialiserade funktioner. Topocad är involverad i samhällsbyggande med en stor bredd av olika aktiviteter. Från förvaltning av karta, produktion av kartprodukter till ingenjörens behov av tekniska beräkningar på en byggarbetsplats.

  Topocad är:

  • Ett heltäckande 3D CAD-system med moduler för olika typer av arbeten
  • Ett svenskt system, byggt för svenska förhållanden och där utveckling sker i nära kontakt med användarna
  • Hanterar en stor mängd dataformat vid import/export och databasuppkoppling
  • Använder ett format som är kompatibelt med både koordinatdata, CAD-data och GIS-data
  • Integration mellan olika typer av data som vektorer, raster, terrängmodeller och punktmoln.

 • Ny funktion i Topocad 17: Svep parametriska objekt

  Här visar vi funktionen 3D solid - Svep.
  Vi visar svep rör och hur du arbetar med parametriska solider.

  Här demar vi Kollision - ny funktion Topocad 17!

  Se när vi visar det nya kollisionstestet i Topocad.

  Nya grafikmotorn DirectX i Topocad 17

  Här visar vi hur du ställer in den!

  Se på demo! Inmätning i Topocad skapar solider, BIM-data

  Här visar vi exempel på hur vanliga inmätningar med GNSS och totalstationer skapar färdiga solider, BIM-data, direkt vid mätdataberäkning i Topocad 16.

  Se på demo! Volymberäkning av flera modeller med Topocad

  Topocad 16.2 med volymberäkning av flera terrängmodeller. Redovisning av solider, terrängsektioner, terrängprofiler, rapport med areor och mängder.

 • Nyheter i Topocad