• Webbpublicering

    TC5D, som står för Topocad Collaborator 5 Dimensions, arbetar med WebGL och dynamisk HTML (HTML-5) i din webbläsare. Ingen plug-in behövs utan du har 3D direkt i din klient. Bakom finns en databas och vi använder som standard en PostgreSQL-databas med PostGIS-tillägg vilken vi har gjort egna tillägg till. Databasen laddar du med data från exempelvis Topocad som har en direkt koppling till TC5D:s databas. Topocad läser även data direkt från databasen.

    Du kan importera ett stort antal olika filformat för uppladdning till databasen för publicering på webben. Likaså kan du exportera valda data i kartbilden till valfritt format för nedladdning från servern.