• Tid och relation

    Med den nya tekniken WebGL används browsern för att titta på data i 3 dimensioner. I TC5D adderar vi dimensionen tid för att kunna se objekt i olika versioner och även dimensionen relation som visar hur objekt är kopplade till varandra. All data som visas är objekt. Datatyper som hanteras är bland annat punkter, linjer, ytor, texter, punktmoln och raster. Fler tillkommer.

    TC5D använder olika behörighetsnivåer för olika typer av funktionalitet i systemet. Olika nivåer av användare har olika åtkomst till data och funktionalitet. Data sparas i en databas och all typ av information som attribut och metadata kan sparas i databasen vilken kan visas upp och sökas på.