• 3D

    TC5D står för Topocad Collaborator 5 Dimensions och är Adtollos tredimensionella webbkarta som publicerar 3D data direkt på webben. Data lagras i en PostgreSQL-databas med PostGIS-tillägg som kopplas direkt till Topocad. Det gör det enkelt att från Topocad lagra data i en geografisk databas. Data som kan delas med andra som har access till databasen. Data i databasen kan visas på Internet med hjälp av TC5D. Du kan importera ett stort antal olika filformat för uppladdning till databasen för publicering på webben. Likaså kan du exportera valda data i kartbilden till valfritt format för nedladdning från servern.

    TC5D använder grafikdrivrutinen WebGL som är inbyggd i browsers och dynamisk HTML (HTML-5) i din webbläsare. Det vill säga i Internet Explorer, Google Chrome, Firefox eller Opera och behöver alltså inte laddas ner på nytt. Ingen plug-in behövs utan du har 3D direkt i din klient. WebGL hanterar 3D grafik så data som skickas till TC5D visas i tre dimensioner genererare av klienten. Från Topocad lagrar du ritningar, bilder, punktmoln och terrängmodeller och dessa data kan alltså mixas och visas direkt. I databasen finns olika användarnivåer som gör det möjligt att ha olika åtkomst för olika data i samma projekt.