• TC5D

    TC5D är ett 5-dimensionellt webbpubliceringssystem. Byggt med den allra senaste tekniken, med mycket stöd från open source, har vi skapat en publicerings- och distributionsmotor för webben som visar positionerade data i 3 dimensioner. Med stöd för ytterligare två dimensioner, tid och relation.

    Vem använder TC5D?

    Använd TC5D för publicering på webben av ditt kartdata, eller för distribution av positionsdata till beställare eller användare. Med hjälp av ett API bygger vi din bygglovshanterare åt dig, eller ett system för att skapa nybyggnadskartor till den användaren. Som projektserver gör TC5D verklig nytta, lägg in dina objekt och låt mottagaren välja ut exakt rätt objekt i rätt ögonblick – till valfritt format! I TC5D är det objekten som är versionshanterade, inte ritningen!

    TC5D & Topocad

    Om du använder Topocad finns direkta kopplingar mellan programmen där du direkt kan publicera valda data i TC5D och du kan direkt hämta data från TC5D för redigering i Topocad. Om du inte har Topocad eller vill komplettera med data som inte går via Topocad går det bra. Som administratör eller moderator i TC5D kan du importera data från ett stort antal filer, ritningar, databaser och publicera dessa via TC5D.