• Topocad 18, ny funktion solidlager

  Den här funktionen skapar solida lager, dvs volymer, på uppfarter, parkeringsplatser, bjälklag men även vertikala ytor som väggar. Du specificerar själv vilka tjocklekar, material, färger du vill ha och därefter klickar du på den yta du har ritat och vips så är mängden beräknad! Produktkod, type och material följer med. Exportera till ifc eller CityGML.

  Filmen är 5 minuter

  Topocad 17 BAL - tjänstebaserad uppdatering av lägenheter (14 minuter)

  Här hittar du en utförlig demo där vi berättar om uppdatering av småhuslägenheter, flerfamiljshus, hur man skapar BAL-objekt från inmätning till leverans samt hantering av massuppdateringar.

  Topocad 16.2.1 Volymberäkning modell mot modell

  Topocad 16.2 med volymberäkning av flera terrängmodeller. Redovisning av solider, terrängsektioner, terrängprofiler, rapport med areor och mängder.

  Mätdata skapar solider i Topocad 16

  Mätdata, i det här fallet från GNSS-mätning, skapar med smarta beräkningsfunktioner i Topocad solider och färdigt för BIM. I kodtabellen används beräkningsfunktioner så att en enkel kod, som till exempel S, skapar färdiga Spillvattenledningar med metadata och som solid i 3D.

  Inmätning i Topocad skapar solider, BIM-data

  är visar vi exempel på hur vanliga inmätningar med GNSS och totalstationer skapar färdiga solider, BIM-data, direkt vid mätdataberäkning i Topocad 16.

  Chaos desktop och BIMeye demonstration

  Här visar vi Chaos desktop och BIMeye, en demofilm där vi skapar data för BIMeye-rapporter.

  Från Topocad Live 2016: Nyheter i Topocad 16.1

  Topocad Live 2016, nyheter i Topocad 16.1 presenteras.

  Chaos desktop och Revit demonstration

  Här visar vi Chaos desktop och Revit, en demofilm där vi börjar med att visa hur man startar och skapar en lokalfil från centralfil och exporterar dwg med metadata för att slutligen demonstrera hur man byter ut Revits stämpel till Block med attribut samt fylla i metadata.

  Från Topocad Live 2016: Presentera bygget på webben

  Topocad Live 2016, presentation av TC5D, att publicera data på webben. Version 2.0 även med solider.

  Från Topocad Live 2016: Punktmoln i Topocad

  Punktmoln i Topocad, presentation på Topocad Live 2016. Vi visar funktionerna i Topocads punktmoln och nyheterna i Topocad version 16.

  Från Topocad Live 2016: Solider i sektioner

  Topocad Live 2016, presentation av de nya sektionshanteringen. Skapa solider från tvärsektioner.

  Skapa solider från tvärsektioner

  Här visar vi hur man i Topocad 16, med hjälp av fasta partiklar, b.la. skapar sektionsmallar och tvärsektioner.

  Topocad 15 BAL

  Här visar vi Topocad BAL, en demofilm som visar hur man hämta, redigera och laddar upp BAL (Byggnad Adress Lägenhet) direkt till Lantmäteriet. Funktionen finns i Leveransmodulen.

  Topocad DTM

  Här visar vi en demofilm om hur terrängmodeller fungerar och hur du arbetar med dem i Topocad.

  Arbeta med Topocad planmodul (del 1 av 3)

  Detta är en demo som består av tre avsnitt, i detta avsnitt (som är det första avsnittet) visar vi hur du arbetar med planmodulen i Topocad som har uppdaterats med ny och spännande funktionalitet.

  Illustrera med Topocad planmodul (del 2 av 3)

  Detta är en demo som består av tre avsnitt, i avsnitt två visar vi hur man skapar ytor och objekt för en illustration. Demofilmen visar även illustrationen direkt i ritningen tillsammans med en detaljplan samt i en 3D illustration.

  Administrera med Topocad planmodul (del 3 av 3)

  Detta är en demo som består av tre avsnitt, i avsnitt tre, som också är det sista avsnittet, handlar om administration och konfiguration.

  Topocad Nätutjämning

  I denna demofilm visar vi beräkningar av nät med hjälp av Topocad Nätutjämning.