Topocad

Beställ | Testa | Moduler | Modulöversikt | Fler videor & tutorials på svenska

Topocad som är ett CAD-system för att arbeta med mätningstekniska beräkningar, kartredigering, mängdberäkning och en mängd specialiserade funktioner. Topocad är involverad i samhällsbyggande med en stor bredd av olika aktiviteter. Från förvaltning av karta, produktion av kartprodukter till ingenjörens behov av tekniska beräkningar på en byggarbetsplats.

Topocad verkar inom en mängd områden. Läs mer om

Basmodul
BAL
Databasadapter ArcGIS
Databasadapter FDO
Databasadapter ISM
Detaljplaner
EspaCity
Fält
Geometri
Järnväg
Kartsystem
LTF
Maskinguidning
Mätdataberäkning
Nätutjämning
Punktmoln
VA-hantering
Volymberäkning modell
Volymberäkning sektion
Webbpublicering av kartor (TC5D)