Mät & Kart

Inom produktområde Mät & Kart utvecklar vi system för samhällsbyggande.

Våra produkter

Topocad: CAD för mätningstekniska beräkningar
TopoSurv: System för mät- och satellitdata till ArcGIS
TC5D: Webbaserat system för att samla in och distribuera data
TopoCadastre: System för behandling av fältdata
Topocad FDO for AutoCAD: Koppla din databas via FDO till AutoCAD!

Kom igång med Topocad

För många som startar upp med Topocad är det bara att installera, registrera och börja arbeta men ofta behövs konfigurationer, anpassningar och kopplingar till andra system. Självklart hjälper vi till med detta! Alltifrån kodtabeller, ritningsblad, symboler, linjetyper, attributtabeller till mer avancerade databaskopplingar och till och med direkt utveckling för att anpassa till ert behov.
Läs mer om våra tjänster

Utbildning

Höj din produktivitet genom att delta på en eller flera av våra kurser! Förutom kurserna i schemat ordnar vi företagsanpassade kurser.
Läs mer om våra utbildningar