• Moduler

    Chaos desktop har en CAD-modul och en Sharepoint-modul.

    Chaos desktop CAD-modul hjälper till att effektivisera arbetet med AutoCAD, Microstation och Revit. Modulen för AutoCAD heter ChaosFunc och modulen för Microstation heter MicroFunc.

    Med Chaos desktop SharePoint-modul kan du enkelt arbeta med dina dokument på SharePoint, till exempel kopiera dokument från lokalt projekt till ett SharePoint-bibliotek.

     

  • Läs mer om Chaos desktops moduler